Om Yoga

 
 

Yoga er en 5000 år gammel tradisjon som stammer fra India. Det er et filosofisk system som bidrar til bedre balanse mellom kropp, sinn og sjel. Ordet yoga betyr union som sikter til nettopp å forene disse tre. Opprinnelig var dette en meditasjonspraksis forbeholdt munker hvor hovedfokus var sinnet og sinnets skiftende bevegelser, hvor kroppen hadde lite fokus.

En av de eldste skriftene om yoga er «The Yoga Sutras of Patanjali» som er en samling av  små vers eller læresetninger. Patanjali`s eight limbs of yoga refererer til den åttedelte vei, kalt Ashtanga. Disse skal fungere som retningslinjer for hvordan leve et meningsfylt og utviklende liv.

Den 2. av disse Sutraene er “Yoga citta vrtti nirodhah” som betyr å stilne bevegelsene i sinnet. I følge Patanjali er dette målet med yoga. Så opprinnelsen til yoga er noe ganske annet enn hvordan yoga ofte framstilles i dag

For ca 100 år siden begynte kroppen å få en mer sentral plass innen yoga. Krishnamacharya regnes som den moderne yogaens far. Med ham ble det utviklet fysiske stillinger (asanas) for å kunne gjøre kroppen mer fleksibel og muliggjøre nettopp det å sitte i meditasjon over tid. Yoga ble gitt fra lærer til elev og ble alltid individuelt undervist og tilpasset eleven. Yoga har alltid hatt et terapeutisk aspekt ved seg.

På slutten av 1800 tallet ble yoga første gang introdusert til Vesten av Swami Vivekananda som foreleste i Parlamentet for religioner i Chicago i 1893. Utover 1900 tallet kom flere yogamestre til USA og Europa med sine yogatradisjoner. Siden da har yoga utviklet seg i alle retninger hvor vi dag ser et mangfold av yogiske retninger og noe for enhver smak.

Hatha yoga er en paraplybetegnelse for de fleste yogaformene hvor man praktiserer asanas (fysiske stillinger). “Ha” betyr solenergi og “tha” som betyr måneenergi. Hatha yoga handler om å finne balansen mellom disse dynamiske kreftene i kroppen og andre komplimenterende komponenter som maskulin/feminin, hard/myk, aktivitet/hvile. Balanse mellom den aktive og den rogivende delen av vårt nervesystem.

Min Yoga Lofoten ønsker å tilby både dynamiske og mer rolige klasser. Vi ønsker å tilby yoga for alle og dele noe av yogaens terapeutiske aspekter. Vi praktiserer oppmerksomt nærvær og ønsker å formidle en holdning av nysgjerrighet, åpenhet, aksept og vennlighet i møte med yoga og seg selv.